Giba – Cầu thủ bóng chuyền hay nhất thế giới

Giba – Cầu thủ bóng chuyền hay nhất thế giới